Подпомагащ център за преброяване отварят и в Перник

Подпомагащ център за преброяване отварят и в Перник

Подпомагащи центрове за преброяването във всички столични райони започнаха работа от 5 октомври 2021 година. Допълнителни пунктове се откриват и в страната. Такъв ще има и в Перник. Той ще е на улица „Отец Паисий“ № 2. Работното му време ще е от 8,30 до 18 часа.

Всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да го направи с помощта на експерти в центровете.

Там ще попълнят преброителната му карта и ще му обяснят всичко, което го интересува.

„Призоваваме хората да отидат в преброителните пунктове, за да ни помогнат да направим обективна моментна снимка как живее обществото ни“ – заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Той допълни, че допълнителните центрове се разкриват, тъй като много от преброителите се отказват от предварително поетите ангажименти, основно заради нарастващия риск от COVID-19. Проблемът е най-вече в големите градове, където живее значителна част от населението на страната.

Алтернативен начин да се включите в преброяването е и да разпечатате сами преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана на интернет сайта на преброяването https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“.

След като попълните картата, имате три варианта – да я изпратите сканирана на census2021@nsi.bg , да я пуснете по пощата на адрес: София 1038, ул.“Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ, или да я донесете лично.

НСИ открива и нов имейл адрес codecensus2021@nsi.bg , на който хората, които  са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си освен кода те трябва да напишат и община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство. 

При желание всеки би могъл да издиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и  (02) 9078 430.