Русенският университет ще приеме 20 кандидат-юристи повече

Русенският университет ще приеме 20 кандидат-юристи повече

 С 20 се увеличават местата за прием на студенти по специалност „Право“ за учебната 2021 – 2022 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това реши Министерският съвет след предложение от Министерството на правосъдието и ректора на университета.

 Допълнителните бройки са за задочно обучение. Искането е мотивирано с потребностите от специалисти в тази област. Посочено е също, че има голямо търсене от кандидат-студентите за обучение по специалност „Право“.

 За университета досега бяха планирани 41 места за обучение по право, но само в редовна форма. С допълнително отпуснатите бройки за задочници, местата за юристи стават общо 61.