Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, охранители, комплектовачи, фелдшери…

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, охранители, комплектовачи, фелдшери…

Четвърта поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличават. През изминалата те нараснаха с още 14 и достигнаха 304.  Добрата новина е, че се увеличиха и предлаганите свободни работни места за безработни висшисти с 2 и станаха 13.

Продължават да са актуални офертите за работа на 20 шивачки за София, 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване също за София, 20 охранители за София, 15 кредитни консултанти за Перник, 22-ма организатори производство за София, 15 шивачки за Перник, 20 машинни оператори и 20 оператори на пещи за производство на стъкло. През миналата седмица се появи оферта за работа на още 15 охранители за София, 10 комплектовачи да Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари,   касиери,  чистач-хигиенисти, кредитен специалист в банка,  бармани, сервитьори, шлайфисти,  стругар- фрезист,  електрозаварчици, формовчици, топилчик, технолог, огняр, продавач-консултанти, помощник-сладкар,  обслужващ работник в промишлено производство,  оператор за въвеждане на данни, рехабилитатор,  общи работници,   шофьор на тежкотоварен автомобил,  помощник-готвачи, месач на закуски,  международен шофьор, екструдисти,   салонни управители, готвачи в заведение за бързо хранене, готвачи,  пекари, заварчици,  оператори на ЦПУ, шивачки, пиколо, работници в производство, рецепционисти, арматуристи,  готвачи, помощник-готвачи,  изготвители на бои и багрила, пласьори на стоки, машинист на валяк,  работници по озеленяване, служител на гише/сменен/, управител на заведение, монтажник електрооборудване, куриер,организатори на куриерска дейност, помощник възпитател, пиколо, монтажник на ел.оборудване, организатор работа с клиенти, общ работник в строителството, зидаромазачи, фелдшери, охранители.  

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че макар че навлизаме в есенния сезон, когато обикновено офертите за работа започват да намаляват, през миналата седмица свободните места се увеличиха и то не малко. Сред най- търсените кадри в момента са: шивачи,  машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло, кредитни консултанти, охранители,   лекари  и други. За съжаление, намаляха свободните места за безработни висшисти и те станаха 11.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 279 свободни места и 11 за безработни висшисти.