„В и К” даде официално старта на големия воден проект за Перник и Радомир

„В и К” даде официално старта на големия воден проект за Перник и Радомир

С встъпителна пресконференция, която се проведе вчера,  „ В и К”-Перник даде официалния старт на реализирането на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник.

На нея присъстваха: председателят на Общинския съвет в Перник Димитър Колев, общински съветници от Перник и представители на „В и К”.

Управителят на „В и К” инж. Борислав Иванов представи накратко проекта. „Общата стойност на проекта е малко над 100 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 75 584 683.88 лева, а собственото финансиране е на стойност 25 314 619.20 лева. В резултат на този проект, към пречиствателната станция за отпадъчни води към края на 2023 г ще бъдат отведени отпадните вода на домакинствата на над 17 800 човека от агломерациите Перник и Радомир, които към момента не са заустени в нея. В обхвата на проекта дейностите за изграждане и реконструкция  на ВиК инфраструктурата за различните агломерации включват определени дейности-

За Перник е предвидено: реконструкция и изграждане на довеждащ водопровод от 14.3 км.; рехабилитация на 1 помпена станция, изграждане на 3 нови резервоара като единия от тях ще бъде на самата пречиствателна станция за питейни води и ще позволи при необходимост от ремонти или извършване на аварийни дейности по пречиствателната станция  или язовира, водоснабдяването към града да не се нарушава минимум 12 часа. Този проект включва още: рехабилитация и изграждане на 29.870 км канализационна мрежа около и 1816 сградни канализационни отклонения и реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води в Батановци.. За Радомир  е заложено изграждането на:транзитен водопровод за ниска зона с дължина 2.2 км; изглаждане на разпределителна мрежа с дължина 9.96 км и 624 сградни водопроводни отклонения, рехабилитация и изграждане на 6.77 км канализационна мрежа и 411 сградни канализационни отклонения, изглаждане на 2 канализационни помпени станции както и тласкатели след тях отвеждащи отпадните води на града до пречиствателната станция за отпадни води в Батановци. Голяма част от документацията по проекта е вече готова, в момента се изработват работните проекти, които до няколко месеца ще бъдат готови и ще се пристъпи към самото строителство”,, поясни инж. Иванов.

В проекта е включено и проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП”Околна среда”. Крайният срок за реализирането му е януари 2024 г.