Вместо светофари, кръгово ще реши проблема с трафика на кръстовище „Шахтьор“ в Перник

Вместо светофари, кръгово ще реши проблема с трафика на кръстовище „Шахтьор“ в Перник

Възлово кръстовище в централната градска част на Перник със светлинно сигнално регулиране ще се преоформи като кръгово, съобщават от общината. Транспортното съоръжение свързва улиците „Г.С. Раковски“, „Св.Св. Кирил и Методий“ и „Батак“.

Основен проблем за кръстовището са транспортните задръжки в пиковите часови зони и голямата интензивност на движението. Пътната настилка е в лошо състояние, има множество кръпки, коловози, пукнатини и неравности, което допълнително затруднява трафика.

Проектът предвижда реконструкция на четириклонно улично кръстовище, като се запази съществуващият габарит. Ще се рехабилитира и участък с дължина 380 м на улица „Г.С. Раковски“, ще се подменят пътни бордюри и тротоарна настилка, ще се почистят уличните оттоци. Кръстовището ще бъде озеленено. Предвидена е и реконструкция на съществуващ водопровод, с дължина около 220м.

Община Перник е обявила обществена поръчка за обекта. Прогнозната му стойност е 460 916,67 лева без ДДС.