Работна среща по проекта за пернишкия Младежки център събра представители на много институции

Работна среща по проекта за пернишкия Младежки център събра представители на много институции

Екипът по управление на проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“ проведе работна среща с представители на младежки институти, структури и организации, развиващи дейност на територията на община Перник. На срещата подробно бе представен проекта, след което бяха дискутирани възможностите и предизвикателствата, които стоят при реализирането му. С много желание и ентусиазъм присъстващите младежи дадоха своите идеи, които ще намерят мястото си при реализацията на центъра. В срещата взеха участие представители на екипа по управление на проекта, Община Перник, ЦПЛР-ОДК – Перник, ОМД – Перник, КСМП – Перник, БМЧК – Перник, Български студентски съюз, Фондация „П.У.Л.С.“, Сдружение „Дай, бабо огънче“,  както и първите одобрени младежки работници.