„Топлофикация Перник“ влага много средства за повишаване на енергийната ефективност

„Топлофикация Перник“ влага много средства за повишаване на енергийната ефективност

Реализирането на проекта за когенераторите, на плошадката на ТЕЦ”Република” върви по график. Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров. Той подчерта, че в бизнес плана на предприятието важна роля има пускането в експлоатация на газовите когенератори. „От близо две години работим върху тази инвестиция. Към този момент всяка стъпка от проекта се извършва в срок. Голяма част от съоръженията са внос. Наред с това изграждаме и специално хале за котенераторите, което изисква време. Надяваме се скоро да приключим и през летните месеци на следващата година да произвеждаме електрическа и топлинна енергия от природен газ“, посочи Кацаров.

Успоредно с реализирането на този мащабен проект, топлофикационното дружество полага много усилия за повишаването на сигурността и надеждността на топлоподаването през зимните месеци чрез извършването на големи планови ремонти и профилактика на съоръженията и топлопреносната мрежа в Перник. Наред с това се влагат не малко средства за реализирането на дейности, които са насочени към модернизирането на съоръженията и повишаването на енергийната им ефективност. „Едно от тях бе подмяната на хладилните помпи на 5-ти парогенератор. Старите и износени помпени агрегати бяха заменени с нови, немски, които са по-икономични. Това е мярка за насърчаването на енергийната ефективност на хладилния цикъл“, поясни Кацаров и допълни, че съоръженията са компактни и съвременни. При тях ще се използва около 1/4 от енергията до сега.

 Според Ясен Кацаров увери, топлопреносната мрежа в Перник е в сравнително добро състояние. „Само определени участъци са амортизирани и за това се наложи през лятото да бъдат подменени“, поясни той. Директорът на „Топлофикация Перник“ заяви, че всички проекти, които се реализират са инвестиции както за самото дружество, така и за българската енергетика и бъдещето на региона. „Стараем се да осигурим максимален комфорт на клиентите през студените зимни месеци. За нас е важно те да получат сигурно отопление и през сезон 2021/2022 г.“, подчерта Ясен Кацаров и допълни: „Продължаваме изпълнението на стратегическите ни цели за модернизация на предприятието. Фокусът, който сме си поставили, са големи инвестиционни проекти. Те ще подобрят техническото състояние на централата и ще гарантират производството на чиста енергия от екологични горива. Работим и върху надграждане на качеството на обслужване на потребителите“. Според Ясен Кацаров, от години „Топлофикация Перник” влага много труд и усилия именно в тези две направления- екология и клиентска политика.