Откриха модерна соларна лаборатория в пернишко училище

Откриха модерна соларна лаборатория в пернишко училище

Пернишки ученици ще се обучават в създаване на енергия от слънцето в откритата вчера в ПГЕМП „Христо Ботев“ соларна лаборатория. Тя ще е достъпна за всички ученици от специалност „Топлотехника“ на Професионалната гимназията. В нея те ще се обучават на производство на топлинна енергия от слънцето за целите на битовото и промишленото топлоснабдяване. Соларната лаборатория е изградена по инициатива на „Грийнпийс“ – България. Целта е да се разшири редовната учебна програма със съвременни и екологични технологии.  Гост на откриването на новата лаборатория бе секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков, който пожела успех на учениците и техните учители.

„Новите учебни планове позволяват в часовете по разширена професионална подготовка да се изучават предмети, свързани със съвременните технологии за използване на възобновяеми енергийни източници.Новоизградената соларна лаборатория ще даде възможност на нашите възпитаници да усъвършенстват своите компетентности и на практика,“ коментира директорът на ПГЕМП „Христо Ботев“ инж. Соня Николова.

В лабораторията учениците ще могат да използват три различни системи за преобразуване на слънчевата светлина в топлинна енергия: с плосък термоколектор; с вакуумно-тръбен термоколектор, както и система с фотоволтаични модули. Те ще могат да се наблюдават и използват за реално производство на топла вода. Също така ще могат да се настройват по такъв начин, който позволява сравняване на техните основни параметри, компоненти и начин на работа.В допълнение към това учениците ще могат да правят упражнения, като добавят към системата компенсаторен съд за акумулиране на топлинната енергия, генерирана от собствените преобразуватели. Всички тези процеси ще бъдат изучавани и впоследствие управлявани от тях под ръководството на преподавателите по време на практическите упражнения.

Изграждането на соларната лаборатория е част от кампанията „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България. Нейната цел е да осведомява хората за възможностите на възобновяемата енергия като решение на проблемите с промените в климата, замърсяването на околната среда, енергийната бедност и да насърчава политики, които подобряват достъпа до такава енергия. Кампанията е част от глобалната визия на организацията за бъдеще на енергийната система, в което производството на енергия се основава на възобновяеми източници – алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива като въглищата и участието на хората в този процес.