Екипът на Международния младежки център в Перник проведе информационна среща

Екипът на Международния младежки център в Перник проведе информационна среща

Екипът по управление на проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“ проведе работна среща с представители на младежки институти, структури и организации, които развиват дейност на територията на община Перник. На срещата подробно бе представен проектът, след което бяха дискутирани възможностите и предизвикателствата, които стоят при реализирането му. С много желание и ентусиазъм присъстващите младежи дадоха своите идеи, които ще намерят мястото си при реализацията на центъра. В срещата взеха участие представители на екипа по управление на проекта, Община Перник, ЦПЛР-ОДК – Перник, ОМД – Перник, КСМП – Перник, БМЧК – Перник, Български студентски съюз, Фондация „П.У.Л.С.“, Сдружение „Дай, бабо огънче“,  както и първите одобрени младежки работници.