Днес пак отварят пункт за опасни отпадъци в Перник

Днес пак отварят пункт за опасни отпадъци в Перник

За втори път тази година днес – 27 септември, мобилният събирателен пункт за опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на територията на Перник. Жителите на общината могат да предават без всякакво заплащане генерираните в домакинството опасни отпадъци, като фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и съдържащи живак уреди.

Пунктът ще бъде разположен в часовия интервал:

10.00 ч. до 13.00 ч. в гр.Перник – Център, ул. „Физкултурна“ (паркинга до Регионалния исторически музей), и от

от 13.30 ч. до 16.30 ч. гр. Перник – кв. Изток, ул. „Благой Габров“ (пред кметство Изток).

При предходната кампания, на 16 април 2021 година, перничани предадоха общо 429 кг. опасни отпадъци – замърсени опаковки, луминесцентни тръби и живак, химикали, бои и мастила, лекарства с изтекъл срок на годност, което е едно добро начало.

Очакваме тези количества да се увеличат, при ограничаване попадането на опасните отпадъци в общия поток битови отпадъци и по този начин да предотвратим замърсяването на околната среда, както и да осигурим безопасността на хората.