Приключва реновирането на спортна зала „Борис Гюдеров” в Перник

Приключва реновирането на спортна зала „Борис Гюдеров” в Перник

На финала е първия етап от реновирането на най-голямата в община Перник спортна зала „Борис Гюдеров”. Всъщност, финализира се първият етап от реновирането на залата. Той включва ремонт на външната фасада, изпълнение на дейностите свързани с енергийната ефективност, направена е хидроизолация,  подменена е цялата дограма, изградени са подходи към залата. Премахната е ламперията вътре в залата и е заменена с гипсокартон и т.н.

Да реализирането на този първи етап от реновирането на спортната зала, Община Перник получи 500 000 лева от Министерството на младежта и спорта за реализирането на изготвения проект. Община Перник има намерение да подготви проект за реализиране на втория етап от реновирането на спортната зала и отново да кандидатства за финансиране от спортното министерство.

В реновираната спортна зала ще се проведе първото състезание, с което ще бъде открит новият сезон. Традиционният турнир по борба „Иво Ангелов“ ще събере елитът сред подрастващите в този спорт на 9 октомври.