Значително увеличение на болните от заразни болести и COVID19 в региона, установи РЗИ- Перник

Значително увеличение на болните от заразни болести и COVID19 в региона, установи РЗИ- Перник

Чувствително увеличение на болните от заразни заболявания има в областта през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция. Регистрираните болни през изминалата седмица са 175, при 120 за предходната.

Леко са се увеличили през миналата седмица и болните от остри респираторни заболявания и грип. Установени са 40 болни, при 35 за предходната седмица. През седмицата заболеваемостта е била 55,36%oo, при средна за страната 31,03%oo към 20.09. 2021 г.

Констатирано е и значително увеличение на болните от въздушно-капкови инфекции. Регистрираните болни за периода са 174, при 119 за предходната седмица.

Продължава да се увеличават заболелите от коронавирус в региона. За миналата седмица те са били 174, при 119 за предходната. Заболелите са от всички общини на област Перник от всички възрастови групи, но най-много са тези на възраст над 60 години. Направени са 43 антигенни и 9 теста за антитела. През седмицата са издадени  90 имунизационни сертификата.

През миналата година е констатиран случай на болен от ентероколит. Става въпрос за дете от град Брезник, което се лекува стационарно в СБАЛИПБ София. От РЗИ увериха че при всички болни са извършени епидемиологични проучвания, предприети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 94 проверки. От тях 24 са свързани със забраната за тютюнопушене. 4 от проверките са по спазване на изискванията за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 20 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 5 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения през седмицата контрол, здравните инспектори са издали 334  предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на  питейни води. Взети са 42 проби питейна вода от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.