Приключи жътвата на пшеницата в пернишко, средният добив от декар е 401 килограма

Приключи жътвата на пшеницата в пернишко, средният добив от декар е 401 килограма

Приключи жътвата на пшеницата в пернишко, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Средният добив от декар в региона е 401 кг и е по-висок от миналогодишния.

 Най-висок среден добив от декар получиха стопаните от радомирско- 450 кг. Той е по-висок от миналата година.  От засетите в общината 5 986.71 дка те получиха 26 940.2 т зърно.

След тях са земеделците от община Брезник. От засетите 3 447.78 дка те получиха 13 101.58 т зърно, при 380 кг среден доим от декар.

Земеделските производители от община Перник от засетите 2 708 дка получиха 10 100 т зърно, при 373 кг среден добив от декар.

Трънчани, които по принцип последни започват да жънат пшеницата, получиха от засетите  961 дка 3 363.5 т зърно, при 350 кг среден добив от декар.

Стопаните от Ковачевци от засетите 680 дка получиха 2 176 т зърно, при 320 кг среден добив от декар.

Най-нисък среден добив от декар получиха земенчани. От засетите в общината 417 дка, те получиха 1 205 т зърно, при 289 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите, тази година пшеницата е с много добро качество. Земеделците в региона прибраха в хамбарите си общо 56 886.28 т зърно. Благодарение на добрата организация на жътвата, загубите на зърно са по-малки от миналата година.