Модерна соларна лаборатория откриват в пернишка гимназия

Модерна соларна лаборатория откриват в пернишка гимназия

Соларна лаборатория със супер модерно оборудване ще бъде открита на 27-ми септември в Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ в Перник, съобщиха инициаторите от „Грийнпийс“-България.

Тя ще е достъпна за всички ученици от специалността „Топлотехника“ на гимназията. В лабораторията те ще се обучават в производството на топлинна енергия от слънцето за целите на битовото и промишленото топлоснабдяване.

Инициативата цели да се разшири редовната учебна програма със съвременни и екологични технологии.

Лабораторията разполага с най-модерно оборудване за използване на слънчевата светлина и преобразуването й в топлинна. Всички процеси ще бъдат наблюдавани от учениците и впоследствие управлявани от тях по време на практическите упражнения. Така младите хора ще придобият нови знания и умения за работа с един от най-ценните възобновяеми източници на енергия – Слънцето.

Със своето средногодишно количество на слънчево греене от 2150 часа България се нарежда сред най-благодатните държави в Централна и Източна Европа за развитието на фотоволтаичните технологии, посочват от „Грийнпийс“.