Регламентират се изискванията към екстрактите от кафе и цикория

Регламентират се изискванията към екстрактите от кафе и цикория

  Служебното правителство прие наредба, с която се определят ясни критерии по отношение на наименованията, характеристиките, състава и етикетирането на екстрактите от кафе и цикория, както и методите за вземане на проби и анализ. Опростяват се правилата за етикетиране на екстрактите от кафе и цикория.

Наредбата предоставя на бизнес операторите информацията, която им е необходима за правилното определяне на наименованията и етикетирането на екстрактите от кафе и цикория.

Прилагането на наредбата ще улесни и подобри извършването на официалния контрол при производството и предлагането на пазара на тези продукти.