Дирекция „Бюро по труда“ – Перник проведе информационна среща за правата на сезонните работници

Дирекция „Бюро по труда“ – Перник проведе информационна среща за правата на сезонните работници

Дирекция “Бюро по труда“-Перник, като териториално поделение на Агенцията по заетостта, която е  водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”, организира и проведе „Информационна среща за правата на сезонните работници“.

На срещата присъстваха 55 лица. На посетилите срещата бе представена видео презентация за сезонна заетост в ЕС, разработена специално във връзка с кампанията на Европейския орган по труда, както и информация за EURES мрежата и възможностите за работа в Европа. На всеки участник бяха раздадени информационни материали и брошури, съдържащи източници на информация в сайта на Агенцията по заетостта /АЗ/ за кампанията за сезонна заетост.

В срещата участваха и представители на Дирекция “Бюро по труда“-Перник, Дирекция “Инспекция по труда“-Перник, ТП на НОИ Перник и НАП Перник, за да отговарят на въпроси, които интересуват присъстващите.

Най-често коментираните теми и задавани въпроси от участниците бяха свързани с:

 – Правото на парично обезщетение при безработица след работа в чужбина;

– Кой осигурителен доход се взима в предвид при изчисляване на обезщетение;

– Как се определя размера на обезщетението;

– На базата на какви документи се възстановяват / признават/  здравните вноски на работилите в държави-членки на ЕС;

– От къде се взима и къде се подава документа за внесените здравни осигуровки и дали се възстановяват направени такива за един и същи период и др.