ЮЗДП е осигурило достатъчно количество дърва за огрев на домакинствата

ЮЗДП е осигурило достатъчно количество дърва за огрев на домакинствата

 4873 домакинства от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Пазарджишка вече са осигурили отоплението си за зимата. До края на август са закупени 35 846 пространствени кубически метра дърва за огрев от териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Най-силно е търсенето в района на „ДГС Елин Пелин”, където традиционно запасяването на населението се извършва целогодишно. Там над 8 000 пр. куб. метра са реализирани чрез директни продажби от склад. В „ДГС Разлог” домакинствата са закупили 3178 пр. куб. метра директно от склад. В „ДГС Земен” са закупени  2931 пр. куб. метра дърва. В „ДЛС Дикчан” – 2905 пр. куб. метра.

 За поредна година ЮЗДП още през март създаде организация за своевременно снабдяване с дърва на жителите на населените места съобразно ежегодното потребление. По традиция обаче, търсенето се засилва през октомври и ноември.

 Два са начините, по които домакинствата могат да осигурят отоплението си – чрез директна продажба от склад по одобрени ценоразписи или чрез продажба на корен. При продажба от склад средната цена на пространствен куб. метър при широколистните дърва е 44,61 лв., а при иглолистните 28,76 лв. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване на дървесината. От държавното предприятие поясниха, че цените са близки до миналогодишните, но търсенето за сега е все още слабо.

Освен директни продажби жителите на малките населени места, които са включени в изготвените от кметовете списъци, могат и сами да си добият дърва срещу заплащане на такса на корен. Това е най-евтиния вариант, като средната цена при широколистните дърва е 18.30 лв. за пространствен кубик и 9 лв., ако са иглолистни. В този случай обаче човек поема цялата работа и разходите по отсичането, цепенето и транспорта и затова напоследък много хора се отказват от тази възможност.

ТП „ДЛС Витошка-Студена” предлага дърва за огрев на физически лица от цялата пернишка област. От временен горски склад дървата за огрев се предлагат на 52,80 лв. за един пр. куб.м.  Дървата на корен се продават по 26,40 лв. за един пр. куб.м. В тези цени е включен ДДС, но не са включени разходите за товарене, разтоварване и транспорт.

Дървата, които предлагат териториалните поделения на ЮЗДП, са на конкурентни цени, показа  нашата репортерска проверка в региона. Цените, на които борсите предлагат нарязани дърва за огрев на пале в региона са между 60 и 75 лв. за едно пале. Има разфасовки и на чували по 5 лева за един. Метровките вървят между 80 и 90 лева за кубик. Изреските от иглолистна дървесина се продават на цена от 180 до 200 лв. за кубик. Това са все цени на склад. Някои от борсите предлагат на клиентите си и транспорт, разбира се, срещу заплащане.