“Топлофикация Перник” разширява партньорството си с професионалните гимназии в Перник

“Топлофикация Перник” разширява партньорството си с професионалните гимназии в Перник

 От няколко години „Топлофикация Перник” наема на платен стаж възпитаници на Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ по специалност „Електрообзавеждане на производството, професия електротехник“.

„От тази година освен ученици от Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ на платен от „Топлофикация Перник” стаж практически опит ще придобият  и младежи от Професионална гимназия по техника и строителство „Арх.Йордан Миланов“ от специалността „Ел. Инсталации“. Много се радвам, че можем да бъдем част от самото начало на професионалния път на учениците и имаме възможност да им покажем, че могат да намерят работа и в България и то точно преди да се дипломират и да направят избора си къде да продължи висшето си образование и по-нататъшното си кариерно развитие“,  каза изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров.

Съгласно учебните програми на обучаващите се младежи в 11 и 12 клас в двете професионални гимназии в сътрудничество с учебните заведения, избраните ученици ще провеждат практическите обучения и ще полагат труд по 2 дни в седмицата в производственото предприятие. При реализиране на тази инициатива,  учебните заведения и предприятието спазват всички нормативни изисквания за провеждане на практически и стажантски програми, както и при полагане на труд от лица, ненавършили 18 години.

Според директора на „Топлофикация Перник”, целта на провеждането на практиката в дружеството е, от една страна учениците да разширят познанията си и да натрупат практически опит. От друга страна, тези практики помагат на учениците да се адаптират по-бързо при започване на работа. По време на трупането на практически знания от страна на учениците, експертите на дружеството ги наблюдават внимателно и правят оценка на техния потенциал.

„Ежегодно каним част от учениците, завършили стаж в дружеството, на работа в цех „Електрически“ и цех „КИП и А“. Възпитаниците на тези две професионални гимназии са нашата надежда за кадровото обезпечаване, което е много важно за бъдещето на „Топлофикация Перник”. Не малка част от персонала е в предпенсионна възраст. Надявам се да убедим повече млади хора, че имат бъдеще и в България и най-вече, че енергетиката има бъдеще в България!“, заяви Ясен Кацаров.

Наемането на ученици от пернишки училища на платени стажове заложено в ипрограмата за корпоративна социална отговорност на „Топлофикация Перник”. Това е  една от поредните инициатива, която доказва, че дружеството е социално отговорно и подкрепя образованието в община Перник.