Намаляват заболелите от COVID-19 и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Намаляват заболелите от COVID-19 и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Няма повишаване на заболелите от остри респираторни заболявания в областта през изминалата седмица, информираха от Регионалната здравна инспекция. Регистрираните заболели през този период са 35,  колкото през предходната. Заболеваемостта през седмицата е била 48,44%oo, при средна за страната 25,99%oo към 13.09.2021 г.

Добрата новина е, че през изминалата седмица са намалели заболелите от заразни заболявания. Констатираните болни са 120, при 135 за предходната седмица.

Другата добра новина, която съобщиха от РЗИ е, че през миналата седмица се наблюдават по-малко заразени с коронавирус. Регистрираните заболели са 119, при 135 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник от всички възрастови групи. През седмицата са направени 49 антигенни и 8 теста за антитела. През седмицата са издадени 112 имунизационни сертификата.

Наред с това, през изминалата седмица са по-малко и заболелите от въздушно-капкови инфекции. В региона са установени 119 болни, при 135 за предходната седмица.

През този период е регистриран 1 болен от ентероколит. Става въпрос да дете на 2 г от Перник.  То се лекува стационарно в СБАЛИПБ София. От РЗИ увериха, че за всички случаи на болни от заразни заболявания са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 305 проверки. От тях 98 са свързани със забраната за тютюнопушене.  90 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

В резултат от упражнения контрол през отминалата седмица, от страна на здравните инспектори, са издадени 205 предписания за отстраняване на констатирани нередности и са съставени 3 акта за административно нарушение.

През миналата седмица, РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 54 проби от различни населени места в региона, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.