Две отклонения от качеството на водата установи РЗИ в област Перник!

Две отклонения от качеството на водата установи РЗИ в област Перник!

Регионалната здравна инспекция в Перник през периода 30.08.2021 г. – 12.09.2021г.

 е взела проби от питейната вода в 13 населени места на територията на област Перник.

Изследвани са 6 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) . От тях 2 не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Едно от нарушенията е констатирано при взета проба от чешма в центъра на село Житуша. При изследването са открити колиформи – 27/100; ешерихия коли – 0/100 и ентерококи – 20/100.

Второто нарушение е открито при изследване на проби от чешма в центъра на село Горна Диканя. В пробата са открити колиформи – 0/100; ешерихия коли – 0/100 и ентерококи – 27/100.

От РЗИ информираха, че на кмета на община Радомир е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

 При взетите контролни проби от тези две населени места е констатирано, че  издаденото предписание на Община Радомир е изпълнено и питейната вода вече отговаря на изискванията на Наредба №9.