„В и К” спря подаването на вода от язовир „Студена” за “Стомана индъстри” и „Топлофикация Перник”, по заповед на МОСВ

„В и К” спря подаването на вода от язовир „Студена” за “Стомана индъстри” и „Топлофикация Перник”, по заповед на МОСВ

 „В и К” спря подаването на вода за промишлени цели на  „Стомана индъстри” и „Топлофикация Перник” от язовир „Студена”, по нареждане на Министерството на околната среда и водите. Това информира управителят на водоснабдителното дружество инж. Борислав Иванов.

„Всъщност, през последния месец спирахме 3-4 пъти водата на тези дружества, по заповед на МОСВ и пак я пускахме, пак по заповед на екоминистерството.  Сега,  на 15.09.2021 г.,  отново дойде заповед на МОСВ да пуснем водата на „Стомана индъстри”.  В заповедта е разрешено да подадем до края на този месец на дружеството 50 000 куб. м вода от язовира. Преди това „Стомана индъстри” получаваше по около 80 000 куб. м вода от язовира месечно. В заповедта не е упомената „Топлофикация Перник”. Предполагам, че това се дължи на факта, че топлофикационното дружество, което ползва много по-малко вода от язовира месечно, не е заявило, че иска вода,  защото си има собствен водоизточник. По информация от ръководството на  „Топлофикация Перник”, заради последните спирания на водата от язовира, е взето решение да не ползват за сега въобще вода от язовир „Студена”. Ако им се наложи, то ще бъде при евентуална аварийна ситуация и то незначително количество само за питейно-битови цели на работещите в дружеството”, поясни инж. Иванов и допълни. „В сряда бях в МОСВ. При разговорите ми с един от зам.-министрите стана ясно, че  наскоро е била приета една наредба по направено проучване от БАН. Съгласно тази наредба, при спадане на обема на питейните язовири под 75%, трябва да се преустановява подаването на вода от тях за промишлени цели. В нашия случай, двете дружества заедно ползват годишно от язовира толкова вода, колкото Перник ползва за един месец. За този период на годината, язовир „Студена” обикновено е имал около 10 млн. куб. м. обем, а в момента той е близо 18 млн. куб. м. При положение, че навлизаме в дъждовния  есенен период, няма никаква опасност да се подава вода на тези две дружества. Но от МОСВ искат да си спазват тази нова наредба, тъй като в момента обемът на язовир „Студена” е  малко под 70% от пълния му обем. Ние сме длъжни да се съобразим с това”.