Реконструират лятното кино в Радомир

Реконструират лятното кино в Радомир

Лятното кино в Радомир ще бъде реконструирано, съобщиха от общината. Старото кино е компроментирано. Съществуващата настилка е деформирана, във фугите има прораснали храсти. Редовете са се саморазрушили. Сцената и тухлената стена, която е изпълнявала ролята на екран са пропукани, наклонени и негодни за използване, с което са потенциално опасни, посочват от администрацията.

Новият проект предвижда пейзажно развитие на амфитеатралното пространство, като са спазени нормите за достъпна архитектурна среда, обособени са отделни зони за общуване, които в същото време са подчинени на общата визия. Киното ще се превърне в открита сцена с възможности за мултимедийни презентации.

Досега киноманите в града разчитаха предимно на прожекциите в местното читалище, както и на лятната програма на „София Филм Фест в Радомир“.

Реконструкцията на лятното кино е част от обявена от общината обществена поръчка, включваща и ремонт на тротоарни настилки и изграждане на паркинги в междублокови пространства. Прогнозната стойност на обектите е 529 463,34 лв. без ДДС.