Поздравителен адрес от КРИБ-Перник по повод откриването на новата учебна година

Поздравителен адрес от КРИБ-Перник по повод откриването на новата учебна година

ДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ

И ОБСЛУЖВАЩО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

НА УЧИЛИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ДО

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Радвам се, че отново учители и ученици са заедно, за да посрещнат първия учебен ден.

Всички вие заслужавате адмирации за усилията, които положихте през изминалата година и за всичко, с което ще се справите и през новата.

От свое име и от името на членовете в РО “КРИБ Перник“, Ви поздравявам с началото на учебната 2021/2022 година.

Ние като работодатели и представители на бизнеса ще продължим да бъдем Ваш партньор и ще се стремим винаги да бъдем полезни и да Ви помагаме във всяко Ваше начинание.

Нека пазим традициите на училището си и уважаваме всеотдайността на своите учители!

Пожелавам на всички Вас резултатна и ползотворна учебна година!

Честит първи учебен ден и на добър час!

С уважение,

/П/Георги Милев

Председател на УС

на КРИБ Перник