Архивирани са документи на почетен гражданин на Земен

Архивирани са документи на почетен гражданин на Земен

Обработени са документи от личния фонд на Гервази Сотиров – военен, общественик, краевед, почетен гражданин на Земен, съобщи Държавен архив – Перник. Предадени като дарение от семейството, документите включват данни за родовите корени; за службата му в Министерство на транспорта и Българската армия, информация като директор на Държавното земеделско стопанство и председател на кооперативното стопанство в Земен. Съхранена е и служебната му кореспонденция до редакциите на вестници, както и до народни представители като съветник в Окръжния народен съвет в Перник и Общинския съвет в Земен.

Гервази Сотиров /1928-2018/ е автор на книга за родословието си и на редица други за миналото на Земен: „Спомени за ТКЗС и ДЗС – Земен“; „Земен в миналото и сега“; „Землънград и крепостите“; „Селището Белово /Земен/ на хиляда години“; „Залезът на Земен“, „Речник на земенския диалектен говор“; „Ловната дружина Земен“.

Особен интерес представляват ръкописните му дневници /14 тома/ за периода от 9 ноември 1989 г. до 2016 г., включващи всички политически, икономически, културни и др. събития в държавата с коментари, тълкувания, прогнози и лична оценка, уточняват от архива.