Агенцията по заетостта организира поредица от информационни срещи за правата на сезонните работници

Агенцията по заетостта организира поредица от информационни срещи за правата на сезонните работници

Агенцията по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”, организира поредица от срещи в страната, за да обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от ЕС. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда“ в Перник.

За да повиши осведомеността на трансграничните сезонни работници за техните права, Агенция по заетостта и EURES мрежата в България, съвместно със своя основен партньор в кампанията – Главна инспекция по труда, ще организират информационни събития в рамките на седмицата за действие (20.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) в градовете Перник (20.09.), Видин (21.09.), Свищов (23.09.) и Гоце Делчев (24.09.). На срещите се предвижда да бъдат поканени и експерти от други организации, които партнират на Агенция по заетостта в тази кампания. Така ще се разшири информационният обхват с теми, които силно вълнуват сезонните работници, като социално- осигурителни права, данъчно облагане и т.н. и всеки, който има въпроси, ще може да разговаря с квалифициран експерт.

В рамките на „Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници” всички заинтересовани от сезонната заетост ще могат да се запознаят с важна информация, освен чрез срещите на място, и онлайн – чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници,  която до дни ще бъде качена в YouTub e канала на Агенция по заетостта.

  Освен това, всички бюра по труда в страната ще бъдат на разположение за въпроси и консултации, свързани със сезонната работа. Експертите на Агенцията по заетостта по места също ще могат да предложат информация и допълнителни материали по темата.

За да научите повече за условията на живот и труд в ЕС, посетете сайта www.eures.bg.