Служители на „Топлофикация Перник” засадиха 70 кипариса до Спортната зала „Борис Гюдеров” в Перник

Служители на „Топлофикация Перник” засадиха 70 кипариса до Спортната зала „Борис Гюдеров” в Перник

Служители на „Топлофикация Перник” засадиха в края на миналата седмица 70 кипариса в района на спортна зала „Борис Гюдеров”  в Перник.

 „Избрахме да дарим точно 70 дръвчета, защото тази година „Топлофикация Перник” чества 70 годишен юбилей от създаването си. С даряването на тези дръвчета отбелязахме и Деня на въздуха. Нашето дружество полага много усилия, за да намали драстично замърсяването на въздуха над Перник от  фини прахови частици и определено постигаме много добри резултати в тази посока.  В това направление работим съвместно с община Перник, защото нашето предприятие работи на територията на град Перник. При разговорите ни с общинското ръководство, то ни предложи да засадим кипарисите до спортна зала „Борис Гюдеров”, която се ремонтира в момента. Затова ние се съобразихме с това предложение. Инициативата за даряването на кипарисите  е и в изпълнение на програмата на дружеството за корпоративна социална отговорност. „Топлофикация Перник” е откликвала на много молби за помощ. Помагали сме на училища, детски градини, болници, на жители на общината, които са в тежко здравословно състояние. Активно участваме в програмата за дуално обучение на ученици от Перник. Включвали сме се активно в много инициативи, които се реализират на територията на общината. И занапред ще продължим да работим с грижата на добри стопани, отговорни към  хората в община Перник”, каза директорът на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров, който  участва в засаждането на кипарисите до Спортната зала.