Община Трън ще изготвя още един проект за укрепване на свлачише в село Банкя

Община Трън ще изготвя още един проект за укрепване на свлачише в село Банкя

Като много сериозна определи ситуацията със свлачищата в района на село Банкя в момента,  кметът на община Трън Цветислава Цветкова. До старото свлачище, което  Община Трън започна да укрепва в края на миналата година, се появило още едно, което също е било укрепено.

„За съжаление над тези две свлачища, тази пролет се появи ново. Уведомихме веднага  всички институции, които могат да имат отношение към този проблеми- Геозащита, Областната управа и ресорните министерства. От Геозащита ни издадоха становише за проектиране и ще започнем изготвянето на проект, за да кандидатстваме за финансиране по него.  За сега сме принудени да изчакаме с проектирането, защото част от довеждащия водопровод за Трън от село Банкя минава в сервитута на пътя. Затова ще изчакаме да приключим с изместването на довеждащия водопровод, което, според шефа на фирмата-изпълнител ще стане до два месеца и тогава ще видим къде има течове, за да изготвим проект и да обхванем свлачищната зона. По наше мнение, което се базира на становище на специалисти, една от причините за свлачишната дейност в този район до сега бе амортизираният довеждащ водопровод. Течовете от него, които на места са като ручеи,  активизират свлачищните процеси. Според специалистите от Геозащита обаче, в района има и много подпочвени води, които са сериозна причина за активизирането на свлачищната дейност. Затова първо искаме да изолираме довеждащия водопровод, да го пуснем в експлоатация и тогава да анализираме ситуацията в района, с помощта на специалисти. След като премахнем една от причините за появата на свлачищата- течовете от водопровода, надявам се да добием по-ясна картина за причините, които пораждат свлачищата и на тази база да изготвим и проект, с който да решим проблемът в този район”, поясни Цветислава Цветкова.