„Четири локални бедствия в България”, сред тях и земетресението в Перник,  в музея

„Четири локални бедствия в България”, сред тях и земетресението в Перник, в музея

В Регионалния исторически музей в Перник бе представена изложбата „Четири локални бедствия в България /Етнологичният поглед“. Тя е реализирана в резултат на теренно-изследователската дейност по научен проект на български етнолози. Проектът и изложбата са дело на Института по етнология и фолклористика с Етногафски музей при БАН, а ръководител на екипа е доц. Д-р Еля Цанева.

Земетресението в Перник през 2012 г., наводнението и свлачището в село Аспарухово през 2014 г., шапът в Странджа 2011 г. и експлозията в село Хитрино през 2016 г. са изследваните от етнолозите бедствия. Иновативната идея на проекта е, че промените в качеството на живота са индикатор за ефекта на бедствието, а моделите за тяхното отреагиране във всекидневната култура са същностна част от механизмите за оцеляване на населението. В хода на изследването е проследена цялата скала на бедствието: от факторите и нишите на уязвимост и риск, през хода на разгръщане на бедствието и реакцията на населението, до неговото преодоляване и нормализиране на живота. В Перник и района, сполетян от земетресението, проучванията са продължили 40 дни. Събрани са много архивни материали – главно разкази на хора, направени са 50 броя анкети по темата, документирани са годишните курбани за бедствието в Перник и околните селища,регистрирани са засегнати и възстановени обекти.