СК „Калоян – Ладимекс“ завърши проект за хора с увреждания

СК „Калоян – Ладимекс“ завърши проект за хора с увреждания

Спортен клуб „КАЛОЯН – ЛАДИМЕКС“ успешно завърши строително-монтажните дейности в изпълнение на Проект „Пълноценна социална интеграция на хора с увреждания чрез адаптираща физическа активност и спорт“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.Материално-техническата база на Клуба вече е приспособена за хора с увреждания чрез осигуряването на достъпна среда за тази специфична група ползватели на услугите, предлагани от спортния клуб.СК „Калоян-Ладимекс“ повече от 10 години трайно и устойчиво работи с деца и младежи с увреждания. Чрез своята дейност през годините, спортният клуб е доказал, че физическата активност в контролирана среда и при наличие на специфични треньорски умения може   да   улесни  социалното  включване,   интеграцията  и  осмислянето на концепцията за равни възможности от хората с увреждания. По отношение на лицата със затруднения в пространственото си придвижване, освен контролирана среда и наличие на специфични треньорски умения е необходимо и техническо и материално осигуряване на достъпна среда, което вече е налично.