Намалели са заразените с COVID19 в пернишко през миналата седмица, твърдят от РЗИ

Намалели са заразените с COVID19 в пернишко през миналата седмица, твърдят от РЗИ

Увеличили са се болните от остри респираторни заболявания и грип в региона през изминалата седмица, констатираха от Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните заболели са 35, при 21 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 38,34%oo, при средна за страната 28,49%oo към 07.09.2021 г.

Добрата новина е, че през седмицата са установени 135 болни от заразни заболявания, при 160 за предходната седмица.

 По-малко са и болните от въздушно-капкови инфекции- 135, при 158 за предходната седмица.

Другата добра новина е, че през миналата седмица са намалели заразените с COVID19. Регистрирани са 135 заболели от коронавирус, при 158 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник, от всички възрастови групи. От РЗИ уверяват, че при всички заразени са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните с тях лица. През седмицата са направени 12 антигенни и 7 теста за антитела и са издадени 184 имунизационни сертификата.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 176 проверки. От тях 51 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене. 57 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 5 от проверките са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, през изминалата седмица те са издали 224 предписания за отстраняване на установени нарушения.

И през отминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 287 проби от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.