Дариха личния фонд на Гервази Сотиров в Архива

Дариха личния фонд на Гервази Сотиров в Архива

През 2021 г. приключи обработката на документи от личния фонд на Гервази Сотиров – военен, общественик, краевед, почетен гражданин на Земен, съобщиха от Държавен архив- Перник. Предадени като дарение от семейството, документите включват данни за родовите корени, за службата му в Министерство на транспорта и Българската армия, информация като директор на Държавното земеделско стопанство и председател на кооперативното стопанство в Земен. Съхранена е и служебната му кореспонденция до редакциите на вестници, както и до народни представители като съветник в Окръжния народен съвет в Перник и Общинския съвет в Земен.

Гервази Сотиров (1928-2018) е автор на книга за родословието си и на редица други за миналото на Земен: „Спомени за ТКЗС и ДЗС – Земен“; „Земен в миналото и сега“; „Землънград и крепостите“; „Селището Белово (Земен) на хиляда години“; „Залезът на Земен“, „Речник на земенския диалектен говор“; „Ловната дружина Земен“.

Особен интерес представляват ръкописните му дневници (14 тома) за периода от 9 ноем. 1989 г. до 2016 г., съхранени в раздел „Творческа и събирателска дейност“, включващи всички политически, икономически, културни и др. събития в държавата с коментари, тълкувания, прогнози и лична оценка.

Описанията на ниво фонд, опис и архивна единица от Ф.1213 „Сотиров, Гервази Стойнев“ са достъпни и чрез информационната система на държавните архиви. Достъпът до документите е свободен на място в читалнята на Държавен архив – Перник.