Финализират предварителното картиране на социалните услуги в региона

Финализират предварителното картиране на социалните услуги в региона

В Областна администрация се проведе среща за финализиране предварителното картиране на социалните услуги през новия програмен период 2021-2027г.

В Областна администрация Перник бе проведена среща с кметове, заместник- кметове и експерти по социални услуги в общините във връзка с финализиране предварителното картиране на социални услуги през новия програмен период 2021-2027г.      Целта на срещата бе да се изготви индикативна карта на социалните услуги на територията на областта, за да се направи преценка какво и какви обеми социални услуги да се заложат в оперативните програми и Плана за възстановяване и устойчивост. Чрез изготвянето на предварителната индикативна карта ще се набележат какви финансови средства ще са необходими и какъв тип социални услуги ще се реализират на местно ниво.

Работната среща бе водена от  изпълняващия длъжността областен  управител на област   Перник   Ива Борисова. Тя запозна присъстващите с  важността на днешната среща,  както и с необходимостта   да  бъде постигнато  балансирано споразумение между общините за създаването и планирането на новите социални услуги на областно ниво. „Чрез изготвянето на предварителната индикативна карта ще се набележат какви финансови средства ще са необходими и какъв тип социални услуги ще се реализират на местно ниво“, добави Борисова.

По Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се финансират дейности, които са свързани с изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани консултативни социални услуги за лица с увреждания. Също така ще бъде осигурен ресурс за реформиране на всички съществуващи  домове за стари хора, за повишаване на енергийната ефективност, саниране и обзавеждане на съществуващи социални услуги в общността, както и изпълнение на противоепидемичните  мерки с цел повишаване на качеството на предоставените услуги на потребителите. Планира се и финансиране на строителни дейности, оборудване и обзавеждане за изграждане на нови услуги за резидентна грижа на стари хора и лица с увреждания.