Община Трън сключи договор с фирма за рехабилитацията на довеждащия водопровод!

Община Трън сключи договор с фирма за рехабилитацията на довеждащия водопровод!

В края на миналата седмица кметът на община Трън Цветислава Цветкова е подписала договор за рехабилитацията на довеждащия водопровод за град Трън от село Банкя.

„Приключихме процедурата съгласно всички изисквания. На търга, за жалост, се яви само една фирма от Бургас. След като изтекоха всички срокове, в края на миналата седмица подписахме договора с нея. Имаме сключен договор за авторски и строителен надзор. Миналата седмица проведохме срещи с всички фирми, които имат отношение по реализирането на този важен за нашата община обект,  какъвто е довеждащият водопровод. Фирмата-изпълнител ме увери, че ще създаде необходимата организация и ще положи максимални усилия, за да може във възможно най-кратък срок- в рамките до два месеца, да приключи  работа. При разговора ни с шефовете й миналата седмица получих уверение, че довеждащият водопровод ще бъде изграден за по-кратък срок от посочения в договора. Знаете, че при нас пада по някога по-рано сняг и зимата е доста тежка, затова от фирмата се ангажираха, че ще приключат работа до два месеца, което ще рече до края на октомври. Вчера ме информираха, че са поръчали по-голямата част от необходимите им материали, които вече започват да доставят на обекта. От тази седмица започна работа по обекта”, поясни Цветислава Цветкова.

 Цялото трасе на водопровода, което ще бъде рехабилитирано,  е над  4 км и по него ще бъдат положени тръби Ф-200 см. Най-важното, освен това, че ще се подменят старите амортизирани етернитови тръби и ще намалеят значително загубите на вода е, че част от водопровода ще минава по сервитута на пътя. Това ще позволи, при нужда, по-лесно да бъдат отстранявани авариите по него. До сега почти целия водопровод минаваше през частни имоти и отстраняването на многото аварии по него беще цяло изпитание.

Община Трън получи от Министерския съвет тази пролет 1.8 млн. лева без ДДС целеви средства за ремонта на водопровода. Според кмета на пограничната община, тези пари ще стигнат за реализирането на целия проект.