Безлихвен кредит от 4,2 милиона тегли общината

Безлихвен кредит от 4,2 милиона тегли общината

На извънредно заседание днес се събраха пернишките общински съветници. Причината е докладна записка, внесена от зам.кмета Мирослав Стоицев, с която той иска съгласието на местните законотворци Община Перник да тегли нов краткосрочен безлихвен заем в размер на 4 200 000 лева от централния бюджет. От докладната става ясно, че поводът за новия заем е, за да бъде изплатен стар заем, теглен през 2018 година от предишната общинска управа, който трябва да бъде върнат до края на тази година. Старият заем не е бил обслужван.

След направени анализи и предвид всеобщата финансова несигурност в следствие на ковид кризата, предстоящите плащания по проекти и погасяването на краткосрочен кредит в размер на 3, 5 млн. лв., Община Перник няма да е в състояние да възстанови сумата по заема към Министерството на финансите, се казва в докладна на заместник-кмета Мирослав Стоицев до съветниците. Целта на новия краткосрочен кредит е сега той да бъде погасен. Заемът ще се връща със средства от обща изравнителна субсидия за 2022 година в размер на 3,2 чилиона лева и десет месечни равни вноски по 100 000 лева, стана ясно на заседанието. Решението за отпускането на новия кредит бе прието с 31 гласа „за“ и един „въздържал се“.