Манифестът на княз Александър I се съхранява в пернишкия Държавен архив

Манифестът на княз Александър I се съхранява в пернишкия Държавен архив

По повод Деня на Съединението, Дръжавен архив Перник публикува Манифеста на Княз Александър I по повод 6-ти септември- Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Документът се съхранява в Държавен архив – Перник, Ф. 349К „Родов фонд Пееви (1758–2004)“.

МАНИФЕСТ НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД

6 СЕПТЕМВРИ – СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

НИЙ АЛЕКСАНДЪР І

С БОЖИЯ МИЛОСТ И НАРОДНАТА ВОЛЯ

КНЯЗ НА СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Да бъде известно на Моя любезен народ, че на 6-ий того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянето на тамошното досегашно Правителство и избирането на друго привременно, обявиха съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно Ма прогласиха за Княз и на тая област.

Като имам предвид благото на Българский народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постигане на историческата му задача, Аз признавам Съединението за станало и приемам от сега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България.

Като приемам управлението на тая Българска Област, Аз обявявам, че живота, имота и честта на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност, ще бъдат запазени и гарантирани. За запазването на реда и тишината са взети всички потребни мерки и с нарушителите им ще се постъпва с всичката строгост на закона.

Надявам се, че любезния Ми Народ и от двете страни на Балкана, който с такава радост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие за заягчаването на святото дело, съединението на двете Български области в една държава, и ще бъде готов да направи всичките жертви и усилия за запазване на единството и независимостта на милото ни Отечество.

Нека Бог ни бъде на помощ в това трудно и велико предприятие!

Издаден в старата Българска Столица Велико Търново днес на осми септември хиляда осемстотин и осемдесет и пета година.

АЛЕКСАНДЪР.

Документът се съхранява в Държавен архив – Перник, Ф. 349К „Родов фонд Пееви (1758–2004)“.