„Топлофикация Перник” дарява 70 кипариса на Община Перник за Международния ден на чистия въздух

„Топлофикация Перник” дарява 70 кипариса на Община Перник за Международния ден на чистия въздух

 На 7 септември светът празнува Международният ден на чистия въздух за синьо небе. Датата се отбелязва за втора поредна година, след като на 19 декември 2019 година по време на своята 74-та сесия Генералната асамблея на ООН прие резолюция, с която определи 7 септември за Международен ден на чистия въздух и синьото небе.

„Смисълът на резолюцията, приета от ООН, е да отбележим значението и спешната нужда от повишаване на обществената осведоменост на всички нива, за насърчаване и улесняване на действията за подобряване на качеството на въздуха! Именно с изпълнението на този ангажимент сме се заели и в „Топлофикация Перник”.  Във връзка с усилията по подобряване на качеството на въздуха решихме да дадем своя принос и на този ден като дарим 70 кипариса на Община Перник, които да бъдат засадени в града! Избрахме именно кипарисите, защото са подходящи за климата тук, те са студоустойчиви растения, които се класифицират като „бързо растящи“ и съвсем скоро след засаждането им гражданите и гостите на Перник ще могат да им се радват“ заяви директорът на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров.

Той припомни, че в дружеството работят по реализацията на проекти за използване на биомаса и природен газ в производството на енергия, което ще направи производствения процес в „Топлофикация Перник” много по-екологичен. Според предварително заложения график съвсем скоро трябва да влязат в експлоатация трите газовии когенератори, които са една от големите инвестиции в дружеството.

„Избрахме да дарим точно 70 дръвчета, защото тази година „Топлофикация Перник” чества 70 годишен юбилей и счетохме, че Денят на въздуха е една добра възможност да го отбележим!“ каза директорът на „Топлофикация Перник”.

Ясен Кацаров отбеляза, че според данните от националната система за мониторинг на въздуха, през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво. Той спомена и за положителния ефект след приемането на Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година. Ясен Кацаров обърна внимание, че в изпълнение на приетата рамка, в страната са въведени нови изисквания за качеството на въглищата и брикетите, използвани за битово отопление, съобразно приетата  Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, която е регламентирала условията и начина за контрол.

„За другите икономически отрасли не мога да съм категоричен, защото не съм запознат от близо, но знам че всички топлофикации, особено тези на въглища, работим усилено, за да ги премахнем постепенно от горивния микс. За тази цел ще ги заменим с по-екологични горива, които да гарантират чистия въздух и чистата околна среда, в която ще живеят нашите деца! Честит Ден на чистия въздух! “ подчерта  Ясен Кацаров.