Извозиха над 16 хиляди кубика пръст при почистването на коритото на Струма

Извозиха над 16 хиляди кубика пръст при почистването на коритото на Струма

Над 16 000 кубически метра пръст са извозени досега при прочистването на коритото на река Струма в района от ул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Янко Сакъзов“ в кв. „Твърди ливади“. На места наносите достигаха височина от 1,5 до 2 метра. Изпод пластовете наноси изникна коригираната през 50-те години част на реката, която досега не е почиствана основно. Работата ще продължи в посока кв. „Мошино“ като в този район от коритото на Струма ще бъдат премахнати опасни дървета, както и храсти, прораснали по протежението й. Специално внимание ще бъде обърнато на участъците около мостовете, за да бъде осигурена по-добрата проводимост на реката.

Успоредно с това ОП „ФЛОР“ работи по почистването на река Струма в района от градския парк до кв. „Варош“.