„Топлофикация Перник“: Срокът за възражения на изравнителните сметки изтече на 31 август

„Топлофикация Перник“: Срокът за възражения на изравнителните сметки изтече на 31 август

„Топлофикация Перник“ съобщава на клиентите си, че изтече крайният срок за подаване на възражения за изравнителните сметки за изтеклия отоплителен сезон. Съгласно Наредбата за топлоснабдяване,  до 31 август 2021 г. абонатите имаха възможност да изпращат рекламация и да предявят искане за преизчисляване на изравнителната сметка“, уточниха от дружеството. От там поясниха, че за допълнителна информация или при въпроси, абонатите могат да се обаждат на телефоните на дружеството или да се обърнат към фирмите за дялово разпределение.

„На 31 август бе последната възможна дата клиентите да прегледат изравнителната си сметка и да видят дали уредите за дялово разпределение и водомерите са правилно отчетени. Клиентите имаха на разположение месец, за да проверят дали записаната фактурирана топлинна енергия през сезона отговаря на сумата от прогнозните месечни сметки, които са платили“, подчертаха от дружеството.

Според експерти на „Топлофикация Перник”, след 31 август преизчисления на сметки, допълнителни отчети и т.н. не са възможни. Независимо дали са използвани отопление и топла вода в определен имот, уредите, намиращи се в него, трябва да бъдат отчетени от топлинния счетоводител. Ако това не е направено, нормативната уредба предвижда на съответния клиент да бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на съответните радиатори в жилището.

От „Топлофикация Перник“ посочиха, че ако потребителите преминат на дистанционен месечен отчет, те ще плащат реалното си потребление на топлоенергия и по този начин няма да получават изравнителни сметки и няма да се налага да приемат топлинните счетоводители след края на всеки отоплителен сезон.

„Напомняме, че след приетите изменения в Закона за енергетика,  до 2027 г. трябва задължително всички уреди да бъдат с дистанционно отчитане“, уточниха от топлофикационното предприятие. Оттам обясниха, че абонатите, на които топлинен счетоводител е „Топлофикация Перник”, не са получили изравнителни сметки за отоплителен сезон 2020/2021 г. Това се дължи на факта, че те са монтирали  уреди за дистанционен отчет преди стартиране на отоплителния сезон.  Съгласно нормативната уредба, когато отчетът е провеждан ежемесечно, не се изготвя изравнителна сметка. В случая, благодарение на предимствата на дистанционното отчитане, не е необходимо осигуряване на достъп до жилището на клиентите“, подчертаха от дружеството.