Бюрото по труда в Перник търси учители, шофьори, лекари, охранители…

Бюрото по труда в Перник търси учители, шофьори, лекари, охранители…

 След като две поредни седмици предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през тази те намаляха с цели 57 и станаха 242. Добрата новина е, че се увеличиха  с 2 предлаганите свободни работни места за безработни висшисти  и те станаха 38.

Продължават да са актуални офертите за работа на 20 шивачки за София и 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване. От тази седмица се появиха оферти за работа на 20 охранители за София и 10 кредитни консултанти.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари,   медицински сестри,  касиери,  чистач-хигиенисти,  сервитьори, шлайфисти, леяр,  електромонтьори, стругари,  електрозаварчици, формовчици, топилчик, кранист, технолог,  огняр, продавач-консултанти,  начален учител, учители по математика, чистач-хигиенисти, помощник възпитател,  пакетировачи,  оператор за въвеждане на данни, комплектовачи,  работник по поддръжка, общи работници,  машинни оператори опаковане, обслужващ работник промишлено производство,  обслужващ погребално бюро, шофьор на тежкотоварен автомобил,  машинни оператори етикетиране, техник-механик хранително-вкусова промишленост, помощник учител,  електромеханошлосер, учител ресурсен, месач на закуски, учител теоретично обучение,  шофьор на бетоновоз, машинни оператори във фармацефтичната промишленост, технолози, техник-механици, учител теоретично обучение по икономически дисциплини,  международен шофьор, пощенски раздавач, помощник-готвач, учител по БЕЛ и английски и руски език, ресурсен учител, учител по информатика и IT, формовчик, общи работници, психолог, логопеди, учител по руски език, учител по математика и IT, учител по физика, учител компютърна техника и технологии, учител по химия и биология, помощник учител, учители в детска градина, учител хо физическо възпитание, мениджъри на екипи,  учител по английски език,  учител по физика и астрономия, екструдисти,  чистач на производствени помещения.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че въпреки че сме още в летния сезон, той е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че свободните места ту се увеличават, ту намаляват.  Сред най- търсените кадри в момента са: учители,  шивачки, шофьори, лекари, охранители, кредитни консултанти, монтьори и други. Увеличиха се с 2  свободните места за безработни висшисти и станаха 38, като  24 от тях са за учители.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 204 свободни места и 38 за безработни висшисти.