Увеличават се болните от COVID-19 и други заразни заболявания в пернишко

Увеличават се болните от COVID-19 и други заразни заболявания в пернишко

Два пъти са се увеличили заболелите от остри респираторни заболявания и грип в пернишко през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция. През периода са регистрирани 21 болни, при 10 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 29,07%oo, при средна за страната 34,39%oo към 30.08.2021 г.

През изминалата седмица са се увеличили и болните от заразни заболявания. Констатираните заболели са били 1601 при 115 за предходната седмица.

Нараснали са и заболелите от въздушно-капкови инфекции. През седмицата са установени 158 болни, при 115 за предходната.

С над 40 са се увеличили през този период и заразените с COVID-19. Регистрираните новозаразени през миналата седмица са 156, при 115 за предходната. Болните са от всички общини в областта и във всички възрастови групи.  През седмицата са направени  16 антигенни  и 20 теста за антитела.

За първи път тази година РЗИ-Перник констатира болен от епидемичен паротит. Сред хората това заболяване е познато като заушка. Става въпрос за момченце на 6 години от  Перник. То се лекува стационарно в СБАЛДБ София.

Констатирани са и 2-ма болни от ентероколит. Става въпрос за деца от Перник. Те се лекуват стационарно в СБАЛИПБ София. От РЗИ уверяват, че за всички  болни от заразни заболявания са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки както спрямо болните, така и за контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 79 проверки. 26 от тях са свързани със забраната за тютюнопушене.  27 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 3 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол, през седмицата здравните инспектори са издали 243  предписания за отстраняване на установени нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на  питейните водоизточници в областта. Взети са 297 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.