Народният представител Кирил Ананиев постави в НС въпроса за териториалния план за справедлив преход, който е важен за Перник

Народният представител Кирил Ананиев постави в НС въпроса за териториалния план за справедлив преход, който е важен за Перник

По време на днешния редовен парламентарен контрол народният представител от ПП ГЕРБ в 14-МИР Перник Кирил Ананиев повдигна въпроса относно прехода към климатично неутрална икономика и напредъка в работата по териториалния план за справедлив преход за област Перник.

Ананиев е ангажиран с предстоящата трансформация на региона и призова за активно взаимодействие между централната власт и консултантите с всички заинтересувани страни – местната власт, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите.

„При изготвянето на териториалния план на региона консултантът трябва да се ръководи от интересите им“, категоричен бе той. „Притесненията ми са свързани със запазването на работните места. Изпълнението на плана е реформа с историческо значение за българската индустрия, чийто успех зависи от активното участие на засегнатите лица, а именно жителите на областта и местния бизнес. Без тяхното одобрение и подкрепа желаната модернизация ще се превърне в провал и пропусната възможност“, посочи Ананиев.