Пенсионерите ще получат добавка от 50 лева към пенсиите си за месец септември

Пенсионерите ще получат добавка от 50 лева към пенсиите си за месец септември

  2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец септември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец е мярка в подкрепа на пенсионерите, която стартира през месец август 2020 г.