Атрактивни отстъпки предлага „Топлофикация Перник” за изрядните клиенти!

Атрактивни отстъпки предлага „Топлофикация Перник” за изрядните клиенти!

Тази година, абонатите на „Топлофикация Перник”, които искат да се възползват от предимствата на договора „Лоялен клиент”, вместо заявление, ще подписват договор, който е една страничка. В сметките си за август, които клиентите на „Топлофикация Перник” получават обикновено около 12-13-то число на месеца, ще им бъде изпратен и договора „Лоялен клиент”. В него са изчислени равните месечни вноски, които всеки клиент ще плаща през отоплителния сезон и договорът е подписан от „Топлофикация Перник”.  Ако съответният клиент е съгласен, трябва само да подпише договора и да го представи или на касите в сградата на банка ДСК в кв.”Изток”,  или в Минната дирекция.

Тази година, клиентите на „Топлофикация Перник”, които ще подпишат договора „Лоялен клиент” за 11-те месечни вноски ще получат по 3% отстъпка от дължимата равна вноска. На 12-та изравнителна сметка, ако имат да доплащат, ще ползват 30% отстъпка. Клиентите, сключили договор „Лоялен клиент” с „Топлофикация Перник”, които си платят наведнаж дължимата сума по договора, ще ползват по 8% отстъпка за 11-те месеца, а в 12-та сметка също ще ползват 30% отстъпка от дължимата сума, ако се окаже, че имат да доплащат. Целта е да се спести на абонатите на дружеството притеснението от евентуална голяма изравнителна сметка.

За клиентите на дружеството, които си плащат в едномесечния срок сметките за консумираната топлоенергия, но нямат сключен договор „Лоялен клиент”, от настоящия отоплителен сезон, „Топлофикация Перник” им предлага 3% отстъпка върху дължимата сума. Става въпрос за клиенти, които нямат стари задължения и си плащат редовно месечната сметка за топлоенергия.

„Искам да отбележа, че такива отстъпки на изрядните си клиенти не предлага нито едно топлофикационно дружество. Целта ни е  от една страна да поощрим лоялността на клиентите на нашето дружество, а от друга да мотивираме нашите клиенти да си плащат навреме консумираната топлоенергия”, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров. Според него, много от клиентите на дружеството оценяват предимствата на договора „Лоялен клиент”. Доказателство за това е фактът, че в последните 3 години непрекъснато се увеличават клиентите, които подписват този договор и в момента те надхвърлят 6 000 домакинства.

 Все още не е конкретизирана датата, от която ще стартира подписването на договорите за новия отоплителен сезон. Със сигурност, това ще стане след като бъдат качени на касите на „Топлофикация Перник” окончателните изравнителни сметки за изминалия отоплителен сезон. Това се очаква да стане на 9.09.2021 г. Срокът, до който ще се подписват договорите ще бъде най-малко един месец.