Селата не са дискриминирани при капиталовите разходи!

Селата не са дискриминирани при капиталовите разходи!

Промяната в списъка за капиталовите разходи на общината за 2021 година, поискана от кмета Станислав Владимиров, разбуни духовете сред местните законотворци във връзка с изпълнението на поименния списък. Отправени бяха нападки от десницата и някои кметове на малки населени места, че селата до голяма степен са позабравени и оставени на втори план. Това предизвика зам.кмета Стефан Кръстев да отговори с конкретни цифри и факти на тези несъстоятелни твърдения. 200 000 лева са дадени за фундамент на паметна плоча на загиналите в село Зидарци, 300 000 лева са дадени за ремонт на паметник на подофицер Георгиев в с.Черна гора, 3 409 лева е била възстановителната помощ за сграда на улица „Миньор“ в Дивотино, 1 175 лв е възстановителната помощ за сграда в Богданов дол, над 2 милиона лева са дадени по договор МОСВ за канализация в село Драгичево, 300 000 лева са изплатени по споразумение с МРРБ за обект „външен водопровод“ в Драгичево, пак по споразумение с БРРБ още 600 000 лева са дадени за ремонт на улична  водопроводната мрежа в село Ярджиловци. Близо 5000 лева, пак по договор с МОСВ са осигурени за детската площадка в село Витановци. 700 000 лева са дадени за ремонт на основен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в Драгичево. 360 000 лева са похарчени за изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води в кв.Църква за село Кралев дол. 321 561 лв са дадени за ремонт на новата сграда на основното училище в село Дивотино. Тези факти говорят, че дискриминация няма, всички населени места в общината, независимо от коя политическа сила е избран кметът на дадено населено място, получават средства и подкрепа. Колкото до ремонта на една от улиците в Кладница, да, аз не отричам тази необходимост, но за ремонт плачат и много улици в град Перник. Но всичко е въпрос и на възможности и кои са приоритетните обекти, които трябва да станат готови преди настъпването на зимата, каза още Кръстев. Той заяви, че водната криза в Рударци е повече от тежка и  на път да се превърне от водна е на път да стане хуманитарна и ръководството на община е готово да търси устойчиво във времето решение на проблема там, както и в други населени места с проблеми във водоснабдяването.