„Топлофикация Перник”: Изтича крайният срок за подаване на възражения по изравнителните сметки!

„Топлофикация Перник”: Изтича крайният срок за подаване на възражения по изравнителните сметки!

    На 31 август изтича крайният срок, до който клиентите на „Топлофикация Перник” могат да подават възражения по изравнителните сметки за консумираната топлоенергия за изминалия отоплителен сезон. Това напомни директорът на топлофикационното дружество Ясен Кацаров.

 „До тази дата хората, които не са осигурили достъп, трябва да го направят, за да се направи коректна изравнителна сметка за цялата сграда. След 31 август преизчисления на сметки, допълнителни отчети и т.н. вече няма да бъдат възможни, тъй като промените в Наредбата за топлоснабдяване не разрешават такива действия след този срок. Често напомняме за този срок, но това е изцяло в полза на потребителите, за да знаят своите права и времето, в което могат да ги упражнят“, обясни Кацаров.

 Той подчерта, че  потребителите, които имат въпроси, свързани не само с изравнителните сметки и общите фактури, могат да се обръщат към експертите на дружеството. „Специалистите ни са на разположение за въпроси и препоръки за подобряване на дейността и качеството на топлоснабдяването във всеки дом. Всяко запитване или сигнал ще получи отговор. За по-бърза връзка, абонатите могат да се свържат с нас на националния телефонен номер 0700 500 20 или на имейл адрес: office@toplo-pernik.com“, заяви Кацаров.

 Директорът на дружеството уточни,  защо клиентите, които са избрали „Топлофикация Перник“ за топлинен счетоводител, нямат изравнителни сметки за периода 2020/2021. „Това се отнасяше за всички клиенти към дадена абонатна станция, на които топлинен счетоводител е „Топлофикация Перник” и преди стартиране на отоплителния сезон са монтирали уреди за дистанционен отчет. Съгласно нормативната уредба, когато отчетът се извършва ежемесечно, не се изготвя изравнителна сметка, защото се отчита реално консумираната топлоенергия. В случая, благодарение на предимствата на дистанционното отчитане, не е необходимо осигуряване на достъп до жилището на клиентите“, поясни Ясен Кацаров.

 Той напомни, че след приетите изменения в Закона за енергетиката, до 2027 г. задължително всички уреди трябва да бъдат с дистанционно отчитане. „С измервателните устройства с отчет от разстояние, клиентите не трябва да осигуряват достъп на инкасаторите за снемане на показанията от тях. Потребителите няма да получават прогнозни и изравнителни сметки. Уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет позволяват изготвяне на ежемесечни сметки на база реалното потребление“, подчерта Кацаров.

 Директорът на „Топлофикация Перник“ изказа благодарност към всички клиенти, които допуснаха топлинните счетоводители да отчетат уредите в домовете им. По думите му много малка част са потребителите, които поради непредвидени обстоятелства, не бяха успели да се вместят в една от двете определени дати за отчет. „След това обаче сами са потърсили съответните фирми за дялово разпределение, за да се извърши отчетът на уредите им“, уточни Ясен Кацаров. Той заяви, че с всяка изминала година намалява делът на клиентите, които не са позволили на отчетниците да запишат данните от уредите им.