Приключи жътвата на пролетния ечемик в пернишко

Приключи жътвата на пролетния ечемик в пернишко

Приключи жътвата на пролетния ечемик в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”.

Първи с тази задача приключиха стопаните от Перник. От засетите в общината 30 дка, те получиха 98 т зърно, при 327 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.

Земеделците от Ковачевци, които засяха тази година само 9 дка с тази култура, получиха 25.2 т продукция, при 280 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Земен, които засяха тази година 10 дка с пролетен ечемик, също успяха да ги ожънат. От тях те получиха 35 т продукция, при 350 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия в региона тази година и по-висок от миналогодишния.

Брезничани, които засяха тази година най-много площи с пролетен ечемик- 100 дка, също ги реколтираха на 100%. От тях те са получили 300 т зърно, при 300 кг среден добив от декар.

Трънските стопани последни се справиха с тази задача. От засетите в общината 17 дка с тази култура, те получиха 34 т продукция при 200 кг среден добив от декар, който е най-ниския в региона тази година.

По информация на агроспециалистите, от засетите в областта общо 166 дка с пролетен ечемик, тази година пернишките земеделци са получили 492.2 тона зърно при 297 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния.