Нелепа ситуация с ръководството на „Жилфонд“

Нелепа ситуация с ръководството на „Жилфонд“

Пернишките съветници трудно намират общ език и съгласие на своите заседания, но на последната сесия те бяха единодушни в едно – ситуацията с ръководството на общинското търговско дружество „Жилфонд“ е повече от нелепа. Някои от местните законотворци нарекоха дори я законов прецедент.

Припомняме, че след вътрешен  одит, който показа сделки със свързани лица и беше пратен в прокуратурата, минипарламентът освободи управителя Станислава Тодорова и избра нов шеф – Борис Ненков.

Дни по-късно след вземане на решението обаче Ненков решава, че не желае да управлява дружеството и подава оставка. В същото врече той подава документи в търговския регистър и чака вписване.

Така резонно възникна въпроса има или няма управител дружеството и ако има кой е той, защото трябва да бъдат изплащани и заплати на персонала на дружеството.

И заваляха коментари и предложения за изход от кризата и назначаването на нов ръководител на дружеството. От групата на левицата бе предложено да се отмени решението за избор на управител от миналата сесия и да се пристъпи към избор на нов управител. От името на десницата Десислав Аспарухов предложи и конкретно име, след като бе контрирано предложението на съветниците от БСП, че няма конкретно име за нов управник на общинското дружество.

Коментарите за правен абсурд, правна каша, както нарекоха ситуация някои местни законотворци ситуацията в „Жилфонд“ се разгоряха около факта, че не може да се избира нов управител при положение, че старият още не е освободен от поетите ангажименти, всеки момент се чака решението за вписването му в Агенцията по вписванията. регистър. В същото време той остава категоричен в решението си да бъде освободен от назначението. Наложи се неколкократно юристът на ОбС а разяснява казусът, да обяснява кое е най-доброто законово решение на казуса.

Цялата тази нелепа ситуация щеше да е само нелепа, ако междувременно не беше избухнал пожар в района на складовата база на дружеството, който нанесе тежки материални щети на „Жилфонд“. Какви са те, кой е виновен за огнения ад, непърва ще се произнасят компетентните органи. Възникна и още един резонен въпрос – има ли застраховка на имуществото и на останалите общински търговски дружества. Съветниците решиха да поискат подробна информация по темата от техните управители.

В крайна сметка бе гласувано предложението да бъде освободен Ненков и да бъде назначен нов временно изпълняващ длъжността Мартин Цветанов.

Сега се изчаква информацията факт ли е вече Ненков вписването на Ненков като управител на „Жилфонд“, да се пристъпи към приемане на оставката му и да се пристъпи към назначаването на Мартин Цветанов.