Профилакториумът в Перник ще има отопление

Профилакториумът в Перник ще има отопление

Профилакториумът ще има отоплени Тжова стана възможно, след като на своето заседание миналата седмица  на Общинският съвет прие промяна в поименни списък за капиталови разходи на община Перник предложени с докладна на кмета на общината Станислав Владимиров. В документа, освен топлото, бе записано да се отделят средства за коледните дървени къщички, които потрадиция се монтират в центъра на областния град, както и закупуването на по-скъпи возила, а средствата за тях трябва да дойдат за сметка на ремонт на улици в Кладница, Рударци и Драгичево.. В своята докладна кметът предложи конкретно от списъка да отпаданат купуването на свредло за раздробяване на дънери, чиято стойност е 23 000 лв., основен ремонт на ул. „Матница“ в Кладница – 100 000 лв., инженеринг за изграждане на ул. „Александър Боянов“ в Драгичево – 50 000 лв., и инженеринг на ул. „Рударска“ в същото село – 40 000 лв. Общата стойност е 213 000 лв. На тяхно място да се добавят оптимизация на отоплителната инсталация, включително монтаж на каскада от 4 бр. стенен кондензен газов котел на сградата на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация на стойност 162 000 лв., както и подмяна на дограмата на Профилакториума за 28 000 лв. Освен това с 10 000 лв. ще се увеличи стойността на позиция за два пътнически микробуса 8+1 места и става общо 28 000 лв., с 3 000 лв. се увеличава стойността за 4 броя автомобили от раздел машини, съоръжения и оборудване и става 35 000 лв. и с 10 000 лв. скача стойността на 5 бр. дървени къщички за Коледния базар в Перник до 35 000 лв.

Казусът с отоплението на Профилакториума предиз-вика оживени дебати в минипарламента, припомнени бяха всички стъпки, направени в миналото за подобряване на условията в здравното зведение и по-спциално с осигуряване на топлото за пациенти и медици там. Това предизвика управителят на стационара Емил ненков да вземе думата. „Не бих се изказвал от името на инженери, но все пак накратко. Становището на всички до един инженери е, че въпросният котел на пелети е свръхмощен, енергоемък и непригоден за поставената инсталация. Той е и недоокомплектован. Има липси на основни помпени елементи. Ще ви съдействам да го огледате, ако желаете с ваш инженер. Казах го и на г-н Мирчев. Не искам да се противопоставят интереси на едни граждани, спрямо други. Но неизграждането на отоплителна система във въпросната болница (СБПЛР ЕООД) я обрича на пълен крах, независимо от всички други опции и дейности, които могат да се въведат в нея. Създава се излишен конфликт, в който аз лично отказвам да участвам“, каза той, огласявйки подицията си и в социалните мрежи.

В крйна сметка съветниците казаха „да“ на предложението на градоначалника.

В списъка беше направена и още една промяна, касаеща решаването на водния проблем в Рударци.