Минерална вода ще тече от чешмите в Рударци

Минерална вода ще тече от чешмите в Рударци

Пернишкото село Рударци е в сериозна водна криза и пред прага на хуманитарна, аналогична тази, в която само преди година бе изпаднала цялата Община Перник, алармира на заседанието на Общинския съвет кметът на селото Богдан Богданов. Той бе отправил предложение за промяна в капиталовите разходи на общината, с което да се разреши използването на минералната вода, която да се вкара във водопровода.

Към момента село Рударци черпи вода от Владайския канал, но тя е крайно недостатъчна, твърди кметът на селото. Богданов заяви пред местните законотворци, че получава от съселяните си десетки писма във връзка с недостига на вода, особено по високите части на Рударци. Проблем се случва и при обилен валеж, когато водата от Владайския канал се замътнява и не става за битово-питейни нужди.

На съветниците Богдан Богданов предложи да се отмени благоустройство на дворно пространство ДГ „Вела Пеева“ в квартал „Тева“ за 70 000 лв. и да се добави основен ремонт на съществуваща водопреносна мрежа от 350 метра, хидрофор, напорна помпа и 50 куб. резервоар.

Предложението на кмета на Рударци бе подкрепено и от ръководството на Община Перник за решаването на водната криза, която назрява в селото.

Съветниците дадоха зелена улица на предложението на Богданов.