Европейската прокуратура започва проверка на договорите за доставка на апарати за белодробна вентилация, респиратори, ЛПС, дезинфектанти и лекарствени продукти

Европейската прокуратура започва проверка на договорите за доставка на апарати за белодробна вентилация, респиратори, ЛПС, дезинфектанти и лекарствени продукти

Прокуратурата на Р България уведоми Министерството на здравеопазването, че изпратените от МЗ материали относно сключени договори за доставка на апарати за белодробна вентилация, респиратори, лични предпазни средства, дезинфектанти и лекарствени продукти са предадени по компетентност на Европейската прокуратура.

Здравното министерство сезира държавното обвинение за договори за доставка на апарати за белодробна вентилация по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., договори за доставка на респиратори, лични предпазни средства и лекарствени продукти, както и сключването на договори за доставка на лични предпазни средства и дезинфектанти за проведените на 4 април 2021 г. парламентарни избори и разпределение на доставките.

МЗ подаде сигнала заради неспазване на законоустановените процедури при сключването на договорите.